شیشه سیکوریت

ایران یو پی وی سی > شیشه های محصولات upvc > شیشه سیکوریت
شیشه سکوریت
شیشه سکوریت

شیشه سیکوریت

شیشه سیکوریت یا حرارت دیده از انواع شیشه های ایمنی می باشد با فراوری شیشه فلوت و اعمال حرارت مجدد و خاص به شیشه میزان مقاومت شیشه را تا چند برابر می توان افزایش داد. محصول به دست آمده شیشه سیکوریت یا میرال می باشد که مقاومت بیشتری در برابر فشار و شکستن از خود نشان می دهد هرگاه نیاز به مقاومت بیشتر باشد از شیشه سیکوریت می توان استفاده کرد.

در شیشه های سیکوریت ، شیشه ها حدود ۷۰۰ درجه سانتیگراد حرارت داده شده و بعد به طور ناگهانی و تحت شرایط خاص و نظارت شده ای سرد می شود. این عمل باعث کاهش افزایش مقاومت شیشه (حدود ۳ الی ۵ برابر) در مقابل ضربه و نیز شوک های حرارتی می شود. این شیشه ها در صورت شکستن به ذرات ریز و مکعب شکل تقسیم می شوند که آسیب رسان نیستند از این نوع شیشه ها در ویترین فروشگاه ها درهای شیشه ای و پنجره های جانبی خودروها استفاده می شوند.