پنجره فرانسوی

ایران یو پی وی سی > یراق آلات > پنجره فرانسوی
پنجره فرانسوی
پنجره فرانسوی

پنجره فرانسوی

پنجره فرانسوی یکی از زیباترین و پرکاربردترین پنجره ها برای نصب در ساختمان ها به ویژه درنشیمن خانه میباشد.این پنجره از دو لنگه بازشوی مجزا که در خلاف یکدیگر هستند باز میشوند. هر یک از لنگه ها به تنهایی و مستقل از لنگه دیگر میتواند باز شود و اگر هر دو لنگه پنجره را باز کنیم هیچ قیدی بین پنجره ها وجود ندارد و بازشو کامل به شما میدهد. یکی از دغدغه های مشتریان در این نوع از بازشوها کارایی این پنجره در حفظ انرژی و ممانعت از ورود آلودگی صوتی است.مکانیزم یراق آلات پنجره به نحوی است که حداکثر عایق بندی را دارد.