نصب پنجره های upvc سوله

پروژه آقای ذولفقاری
محل نصب:گرمسار
پروژه سوله هستش ۷۰ عدد پنجره ۴*۲ هستش که در ارتفاع ۴ متر نصب شده
شیشه پنجره ها با جرثقیل بالا رفته و نصب شده