پروژه آقای نباتی پوشش استخر 4فصل

پروژه آقای نباتی پوشش استخر

پروژه: آقا نباتی
محل نصب: کوهسار
پروژه پوشش و بستن استخر می باشد.

در این حالت از استخر در تمامی فصل ها بخصوص فصل زمستان بهترین استفاده ممکن رو میشه داشت.

پروژه: آقا نباتی
محل نصب: کوهسار
پروژه پوشش و بستن استخر می باشد.
در این حالت از استخر در تمامی فصل ها بخصوص فصل زمستان بهترین استفاده ممکن رو میشه داشت.

شیشه های اطراف مشجر(برفی) کار شده تا دیدی به بیرون نداشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.