باسازی پنجره آهنی به upvc

پروژه : آقای سجادی
محل پروژه:جردن
نوع پروژه : بازسازی پنجره قدیمی 
پنجره های قبلی این پروژه قدیمی و آهن بوده و با پروفیل های طرح دورو لمینیت بازسازی شده بازسازی بدون تخریب میباشد و همونطور که پیداست هیچ آسیبی به دیوار اطراف پنجره وارد نشده نوع پروفیل استفاده شده پروفیل لبه بازسازی هستش برای کاور کردن قاب پنجره قبلی مورد استفاده قرار میگیرد
در این پروژه بابت صدای فوق العاده زیاد بزرگراه مدرس از شیشه های سه جداره استفاده شده

باسازی پنجره های قدیمی به upvc باسازی پنجره های قدیمی به upvc | با بهترین کیفیت | شرکت ایران یو پی وی سی